April 11, 2018

Arbeid og psykisk helse

En av fem sykmeldinger i Norge handler om psykiske lidelser. Å være i jobb er et skritt i riktig retning for veldig mange for å få bedre helse. Men er arbeid rett medisin for alle?

Møt Ellen Due som står i jobb tross angst og psykologspesialist Sondre Liverød som snakker om arbeid og psykisk helse.

More episodes

Load more